www.spinnfiske.net

 

Uppåt
Fångststatistik
Väderstatistik

Statistik!        Antal fiskar i statistiken:    16.988

Att föra statistik är för mig ett sätt att "behålla fångsten", även om jag för det mesta tillämpar, "catch and release". All statistik nedan är förd av mig, vid mina fisketillfällen. Vilket innebär att andra medlemmars fångst vid andra fisketillfällen, inte är inräknad. Inte heller under "klubbrekord" eller "årsbästa".
Den fisk som presenteras här är framför allt Gädda, Abborre och Gös.
I "Flugfiske" är det "ädelfisk".
Under "väder" är förhoppningen att man ska kunna utläsa vissa tips...
Vad man sedan kan använda statistiken till, går ju att diskutera. Men väderstatistiken var anledningen till att jag började skriva ner min fångst.
Det är svårt att utläsa något "säkert" på kort sikt, annat än att se hur ens eget fiske utvecklas. Samt att ge sig själv nya uppslag om hur fisket kan bedrivas.

Statistiken uppdateras minst en gång per år. Man måste ju ha tid att fiska också...


Statistik är också ett bra sätt att "föra dagbok" och att retas med sina kamrater... Mycket nöje! Peter.